Zodra de aanbetaling van € 50.00 is overgemaakt is je deelname definitief. Het restant dient uiterlijk 6 weken voor aanvang viskamp betaald te zijn.

Rekening nummer: NL35 SNSB 0870 7475 76
BIC code: SNSBNL2A